Skip to content

Fukuro obi “Saaya-gata” KAPUKI original: Nishijin-ori | Pure silk (tailoring fee included)

Sale price¥165,000

Fukuro obi “Saaya-gata” KAPUKI original: Nishijin-ori | Pure silk (tailoring fee included)
Fukuro obi “Saaya-gata” KAPUKI original: Nishijin-ori | Pure silk (tailoring fee included) Sale price¥165,000