Skip to content

Yukata Fujii Shibori "Sekka Shibori" Blue

Sale price¥77,000

Yukata Fujii Shibori "Sekka Shibori" Blue
Yukata Fujii Shibori "Sekka Shibori" Blue Sale price¥77,000